ประเภทสินค้า (จากรูป)

ประเภทบริการ
• รับจ้างผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร
• รับซื้อ- ขายสินค้าการเกษตร
• รับเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า และทำการตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค

ส่วนธุรกิจ
• บริษัท เอเซียเกตรรุ่งวิไล จำกัด ทำหน้าที่จัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตร และอุปโภค บริโภคทั่วไป ตลอดจนเครื่องมือทางการเกษตร
• โรงงานเอเซียอุตสาหกรรมการเกษตร ทำหน้าที่รับผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้กับบริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด ภายใต้เครื่องหมายตราช้าง และรับจ้างผลิตสินค้าแปรรูปการเกษตรให้กับบริษัททั่วไป
• Chang Express (โครงการใหม่) บริการส่งสินค้าและวัตถุดิบ แก่โรงงานอุตสาหกรรม ภัตราคาร ร้านอาหาร และโรงแรม

ตัวอย่างร้านค้าและธุรกิจที่ใช้บริการ
ประเภทร้านค้าปลีก-ส่ง
1. ร้านเทียนทอง (ตลาดเมืองใหม่)
2. ร้านสุทธิภัณฑ์ (ตลาดวโรรส)
3. ร้านฮุยเม้ง เชียงราย
4. ร้านสมพรเจริญ ราชบุรี
5. ร้านจังกิมง้วน กรุงเทพฯ
ประเภทร้านอาหาร
1. Monkey Club เชียงใหม่
2. Mo’C Mo’ L
3. หมูกระทะสุคนธา
4. ข้าวมันไก่เกียรติโอชา
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
1. ร้านผึ้งน้อยเบเกอรี่
2. ขนนมบ้านอาจารย์


 
สินค้าประเภทถั่วเหลือง แดง ดำ (6)
ถั่วเหลืองเม็ด,ถั่วเหลืองซีก,ถั่วเขียวเม็ด,ถั่วเขียวซีก,ถั่วดำ,ถั่วแดง และถั่วอื่น ๆ
สินค้าประเภทถั่วลิสง (6)
ถั่วลิสงดิบ,ถั่วทอด,ถั่วลันเตาทอด,ถั่วปากอ้า,ถั่วทอง,มันกัลยา
สินค้าประเภทน้ำอ้อย (2)
น้ำอ้อยก้อน,น้ำอ้อยป่น
สินค้าประเภทพริก (20)
พริกไทยเม็ดดำ,พริกไทยเม้ดขาว,เมล็ดผักชี
สินค้าประเภทลูกเดือย งา (2)
ลูกเดือย,งาขาว,งาดำ,เม็ดแมงลัก
สินค้าประเภทอื่น ๆ (4)
จำหน่ายสินค้าอีกมากมาย โทรสอบถามจากพนักงาน
 

 
 
 

Copyright © 2012 Asia Kaset Rungwilai Co.,Ltd
22/2 Srimonkol Rd, Soi 3, Patan, Muang, Chiang Mai 50300.
Tel: 053-212221 Fax: 053-413110 Email: info@asiakaset.com
Designed by Varvar
Check Mail