สินค้าตราช้าง


สินค้าเกษตร ถั่ว พริก ภายใต้เครื่องหมาย "ตราช้าง" ซึ่งผ่านการผลิตที่ได้มาตราฐาน ด้วยสูตรเทคนิคผ่านการพัฒนาอันต่อเนื่องกว่า 40 ปี และมุ่งเน้นการจัดจำหน่าย การให้บริการ ที่ทันสมัย พร้อมการบริการอย่างเป็นมิตร ตามคำขวัญ "เพื่อนคู่ค้า ที่คุณวางใจ"