การให้บริการของเรา


ตัวอย่างประเภทสินค้า (จากรูป)

ประเภทของการบริการ

 • รับจ้างผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรกร
 • รับซื้อ- ขายสินค้าการเกษตร
 • รับเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า และทำการตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค

ประเภทของธุรกิจ

 • บริษัท เอเซียเกตรรุ่งวิไล จำกัด ทำหน้าที่จัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตร และอุปโภค บริโภคทั่วไป ตลอดจนเครื่องมือทางการเกษตร
 • โรงงานเอเซียอุตสาหกรรมการเกษตร ทำหน้าที่รับผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้กับบริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด ภายใต้เครื่องหมายตราช้าง และรับจ้างผลิตสินค้าแปรรูปการเกษตรให้กับบริษัททั่วไป
 • Chang Express (โครงการใหม่) บริการส่งสินค้าและวัตถุดิบ แก่โรงงานอุตสาหกรรม ภัตราคาร ร้านอาหาร และโรงแรม


ประเภทร้านค้าปลีก-ส่ง

 • 1. ร้านเทียนทอง (ตลาดเมืองใหม่)
 • 2. ร้านสุทธิภัณฑ์ (ตลาดวโรรส)
 • 3. ร้านฮุยเม้ง เชียงราย
 • 4. ร้านสมพรเจริญ ราชบุรี
 • 5. ร้านจังกิมง้วน กรุงเทพฯ

ประเภทร้านอาหาร

 • 1. Monkey Club เชียงใหม่
 • 2. Mo’C Mo’ L
 • 3. หมูกระทะสุคนธา
 • 4. ข้าวมันไก่เกียรติโอชา

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

 • 1. ร้านผึ้งน้อยเบเกอรี่
 • 2. ขนนมบ้านอาจารย์
ธุรกิจในเครือ บริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด
เอเซียเกษตรแฟคทอรี่ เชียงใหม่ ผลิตสินค้าและวัตถุดิบให้กับผู้ผลิต อุตสาหกรรม ภัตราคาร ร้านอาหาร โรงแรม หน่วยงานราชการ ฯลฯ
เอเซียเกษตรซัพพลาย ลำปาง จัดจำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบให้กับผู้ผลิต อุตสาหกรรม ภัตราคาร ร้านอาหาร โรงแรม หน่วยงานราชการ ฯลฯ
สำนักงานใหญ่ผลิตภัณฑ์เครื่อง ปรุง เกษตรแปรรูป ในเครือ บ.เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด ในบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพตราช้าง
รับสั่งและจำหน่ายเครื่องมือการเกษตรทุกประเภท
บริการขนส่งสินค้าการเกษตรทั่วภาคเหนือ