ติดต่อสอบถามบ. เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด 22/2 ถ.ศรีมงคล ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-212221 แฟ็กซ์ 053-413110 E-mail : info@asiakaset.com Facebook : https://www.facebook.com/asiakasetcmแผนที่บริษัท