ธุรกิจในเครือ บริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด


เอเซียเกษตรซัพพลาย ลำปาง จัดจำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบให้กับผู้ผลิต อุตสาหกรรม ภัตราคาร ร้านอาหาร โรงแรม หน่วยงานราชการ ฯลฯ
เอเซียเกษตรแฟคทอรี่ เชียงใหม่ ผลิตสินค้าและวัตถุดิบให้กับผู้ผลิต อุตสาหกรรม ภัตราคาร ร้านอาหาร โรงแรม หน่วยงานราชการ ฯลฯ
สำนักงานใหญ่


ประเภทของการบริการ

  • รับซื้อ- ขายสินค้าการเกษตร
  • รับเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า และทำการตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค

ประเภทของธุรกิจ

  • บริษัท เอเซียเกตรรุ่งวิไล จำกัด ทำหน้าที่จัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตร และอุปโภค บริโภคทั่วไป
  • โรงงานเอเซียอุตสาหกรรมการเกษตร ทำหน้าที่รับผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้กับบริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด ภายใต้เครื่องหมายตราช้าง
  • เอเซีย ฟูดเซอร์วิส บริการส่งสินค้าและวัตถุดิบ แก่โรงงานอุตสาหกรรม ภัตราคาร ร้านอาหาร และโรงแรม