พริกไทยป่นชนิดซองครึ่งขีด

ข้อมูลสินค้า


  • รหัสสินค้า: 59A15
  • ชื่อสินค้า : พริกไทยป่นชนิดซองครึ่งขีด
  • ข้อมูลโดยย่อ : พริกไทยเม็ดขาวครึ่ง กก.

  • ช่องทางการติดต่อ :

    Facebook : https://www.facebook.com/asiakasetcm/

    Line Channel :


    เบอร์โทรศัพท์ : 053-212221


รายละเอียดสินค้า :
ไม่มี

ย้อนกลับ